Ďakujem za slovo. Ja by som takisto, pán kolega, reagoval na vás v súvislosti s tým výstupom z druhého piliera. Osobne si myslím, že vrátiť sa do jednopilierového dôchodkového systému sa navrhuje ako možnosť, nie ako povinnosť. A je na každom, či sa rozhodne dobrovoľne, alebo sa rozhodne inak.

Čo sa týka toho zvýšeného vymeriavacieho základu, ja som o tom hovoril vo svojom diskusnom príspevku, resp. vo svojej rozprave, ale ak by som ešte mohol, tak poviem, že navrhovaná novela zákona o sociálnom poistení značne zvyšuje solidárnosť bohatšej časti populácie s chudobnejšou. Zvýšením úrovne maximálneho vymeriavacieho základu z trojnásobku na štvornásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve sa zároveň zvyšuje zaangažovanosť vyšších príjmových skupín na financovaní priebežného dôchodkového systému, ktorý je stále dominantným zdrojom príjmov ekonomicky neaktívnej populácie.

Tvrdenia o tom, že takýto krok nejakým záhadným spôsobom ohrozuje spoločenskú solidaritu hovorí buď o neznalosti sociálnej politiky, problematiky, alebo o vedomom zavádzaní verejnosti. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok