Pani kolegyňa, to nikto nevraví, že máte informácie zo Sociálnej poisťovne. Tu padlo to, že máte informácie, ktoré ste zverejnili vo verejnoprávnom médiu. A je povinnosťou iných orgánov zistiť, odkiaľ tieto informácie máte. Ak to bude Sociálna poisťovňa, bude to ona, ak to bude niečo iné, bude to niečo iné. Ale kto disponuje jediný týmito informáciami, je Sociálna poisťovňa.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok