Ďakujem veľmi pekne. Tiež chcem oceniť vystúpenie pána poslanca Brocku.

A rada by som doplnila ešte jeden moment, ktorý vnímam v predkladanej novele za naozaj pozitívum. A to je návrh upraviť výpočet priemerného osobného mzdového bodu, aby spravodlivejšie zohľadňoval príjmy v rozhodujúcom období pre ľudí, ktorí nepracovali celý rok. Toto je naozaj pozitívum ďalšie, ktoré rada pridávam do toho výpočtu.

Ale chcela by som zareagovať i na poznámku v úvode. Prosím vás, ja znovu a opakovane a azda každý, kto pozmeňujúce návrhy, ktoré som predkladala, čítal, vie, že sa tieto návrhy týkajú súčasnej novely, a nie novely spred roka a pol. Ja by som prosila o korektné vyjadrovanie sa k pozmeňujúcim návrhom.

A posledná poznámka. To, čo vnímam za podstatné, je, že áno, diskutujeme o tom, ako nezneužívať systém. Takto sme diskutovali aj pri invalidných dôchodcoch. A sa nám to vypomstilo, naozaj. Rovnako diskutujeme pri predčasných dôchodcoch. Ja sa učím z chýb. Preto naozaj opakujem a zdôrazňujem, všímajme si, či zásahy, ktoré voči predčasným dôchodcom robíme, nebudú nakoniec kontraproduktívne, vážne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok