Ďakujem.

Ďalej s faktickou poznámkou, pán poslanec Marian Záhumenský, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok