Ja nadväzujem na pána poslanca Brocku, ktorý tu spomínal, aké sú pozmeňujúce návrhy pani poslankyne Radičovej. Na to reagujem, lebo to spomínal pán poslanec Brocka.

Druhá poznámka sa týka toho, že stále napriek dohode vo vládnej koalícii budú diskriminované určité kategórie najzraniteľnejších skupín. Dnes sme sa dozvedeli, alebo teda bolo to už pred pár dňami, že aj mamičky na materskej, aj osoby, ktoré sa starajú o postihnutých ľudí, budú môcť sporiť v 2. pilieri. Doteraz to vládna koalícia odmietala. Dnes to považuje za zlepšujúce návrhy. Ale ešte stále kategória invalidných dôchodcov si nebude môcť sporiť v 2. pilieri. A je to o to zarážajúcejšie, že dnešná vládna koalícia, bývalá opozícia, nám vytýkala, a v tomto to bolo oprávnene, že sme urobili u invalidných dôchodkov chybu. Dnes táto vládna koalícia ide diskriminovať invalidných dôchodcov pravdepodobne protiústavným spôsobom, ku ktorému sa potom vyjadrím v rozprave.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok