Pán poslanec, mali by ste reagovať na pána Brocku.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok