Ďalším prihláseným s faktickou poznámkou je pán poslanec Daniel Lipšic. Pán poslanec, nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok