Ďakujem pekne.

Ako ďalší mal vystúpiť v rozprave pán poslanec Kondrót, ktorý ma ale informoval, že sa vzdáva svojho vystúpenia.

Takže vystúpi pán poslanec Brocka.

Ešte predtým ale požiadala o slovo pani spravodajkyňa.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok