Ďakujem pekne, pán predseda výboru.

S faktickými poznámkami sa prihlásili poslanci Belásová, pán podpredseda Hort. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickou poznámkou.

Nech sa páči, poslankyňa Belásová.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok