Ďakujem za slovo, pán predseda. Pani poslankyňa Sárközyová, pôvodne som si myslel, že si odpustíte tú vašu klasiku, ktorou ste známa aj na výboroch, hlavne v sociálnom, kde s vami sedím. Ale jednoducho stalo sa to, čo u vás je zvykom. Všetkých ste nás tu skritizovali, skritizovali ste aj tu prítomnú pani ministerku. A dokonca dopredu ste už vedeli, ako my budeme aj na vaše vystúpenie reagovať. No čo je možné k tomu povedať? Je potrebné k tomu len vám zagratulovať za vaše nadprirodzené schopnosti, ktoré máte.

Vyjadrili ste sa tuná, že v koalícii prebiehalo vydieranie, prebiehalo kšeftovanie. Pani poslankyňa, to sú tvrdé slová, za ktorými si treba stáť. A treba povedať konkrétne, aké vydieranie tu prebiehalo, aké kšeftovanie tu prebiehalo. Bol by som rád, keby ste počas tohto zasadnutia nám toto tu všetkým prítomným vysvetlili, pretože nie som jeden sám tuná, ktorý by sa to chcel dozvedieť.

Predložili ste tu s pani poslankyňou Radičovou minimálne 12 pozmeňujúcich návrhov. Ja sa pýtam, prečo ste toto nespravili vtedy, keď ste boli pri moci. Pri moci ste boli 8 rokov. Mali ste možnosť toto všetko spraviť. Ale teraz vyletíte, robíte veľké bububu, predkladáte návrhy, ktoré ste mohli bez problémov urobiť a predložiť vtedy, keď ste boli pri vládnutí.

Čo sa týka tej ochrany invalidných dôchodcov, myslím si, že vo svojom vystúpení sa k tomu bližšie vyjadrím. A zaujmem stanovisko k tomu sčasti, k tej časti, o ktorej ste hovorili, sa vyjadrila pani poslankyňa Belásová. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok