Pani poslankyňa Sárközyová, chcem vám povedať, že služobník je aj poslanec Národnej rady. A chcela by som povedať na tú petíciu, myslím si, že tú petíciu ste doručili veľmi neskoro. A myslím si, že ľudia mali problém sa pod ňu podpísať, pretože som si pozrela priložené plagáty, kde osočujete pána premiéra a osočujete pani ministerku Tomanovú, a si myslím, že tieto plagáty neboli vhodné. A nenazvala by som ju petíciou občanov, nazvala by som ju petíciou politických strán SDKÚ, pretože plagáty boli o SDKÚ a Strane maďarskej koalície.

Čo sa týka môjho trestného oznámenia. Vy viete, pani poslankyňa Sárközyová, že to bola len snaha opozičných poslancov odpútať pozornosť od podstaty problému. A to je to, že je potrebné otvoriť 2. pilier, aby skupiny občanov, ľudí, ktorí teda si nikdy nenasporia, ktorí majú nad 50 rokov, mohli z neho vystúpiť. Takže na to bolo to trestné oznámenie. Ale dôležitý je pre mňa obsah mojej informácie. A ja chcem povedať, že nezverejnila som ani rodné číslo, ani krstné meno. Ja som povedala len priezviská. A pani poslankyňa Sárközyová môže sedieť aj v maďarskom parlamente, pretože som neuviedla ani meno, ani bydlisko, ale zaujímavé je, že všetci poslanci, trafená hus zagága, okamžite na druhý deň dali na mňa trestné oznámenia a priznali sa, že v tom pilieri nie sú. Čiže ja hovorím, že priezviská ešte neznamenajú, že sú to vlastne osobné údaje. Takže všetci ste sa k tomu priznali. A verejne známe bolo aj to, že pani poslankyňa Radičová tam nie je. Čiže to boli verejne dostupné informácie.

Takisto by som chcela povedať, že potom sa vyjadrím k MOP-ke, ktorá poslala správu, a k ostatným veciam, ktoré ste povedali vo svojej spravodajskej správe.

A asi by som chcela len toľko povedať, myslím si, že je namieste, aby sme pokračovali v rokovaní...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok