Druhý návrh uznesenia podal pán poslanec Zvonár. Máte ho rozdaný písomne v laviciach. Prosím, dajte o ňom hlasovať, pán predseda.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok