134 prítomných, 61 za, 16 proti, 56 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tento návrh uznesenia sme neschválili.

Ďalej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok