Hlasujeme o návrhu uznesenia, ktorý podal pán predseda výboru pre zdravotníctvo a spravodajca, pán poslanec Novotný.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok