Ďakujem pekne. Pán predseda, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec. Dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, kde Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Dohodou o účasti Bulharskej republiky a Rumunska v Európskom hospodárskom priestore a štyroch súvisiacich dohôd a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok