Hlasujeme o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok