Dobre, počkáme chvíľočku s hlasovaním, kým vyhotovia náhradnú kartu. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby sme všetci vytiahli karty z hlasovacích zariadení. Je to v poriadku, pán poslanec?

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok