Hlasujeme o bode 6 z pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Pásztora.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok