134 prítomných, 60 za, 48 proti, 26 sa zdržalo.

Ani tento návrh sme neprijali.

Ďalej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok