Hlasujeme. Odporúčanie výboru je neschváliť ich.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok