Teraz budeme hlasovať o bodoch 2 a 5 spoločne s odporúčaním gestorského výboru neschváliť ich.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok