Ďakujem pekne. V rozprave vystúpili dvaja páni poslanci, z ktorých jeden predložil pozmeňujúci návrh.

Najprv však budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Pán predseda...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok