Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok