135 prítomných, 64 za, 8 proti, 63 sa zdržalo.

Tento návrh sme neschválili.

Ďalej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok