O bode 1 z pozmeňujúceho návrhu II môžeme hlasovať.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok