Tiež sme o tom hlasovali, pretože pani Kramplová to síce písomne nepredniesla, ale vo vystúpení aj tie dva body vyňala zo spoločnej správy. Takže už sme o tom hlasovali a je to schválené.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok