135 prítomných, 59 za, 7 proti, 68 sa zdržalo, 1 nehlasoval.

Tieto návrhy pani poslankyne Tkáčovej sme neschválili.

Ďalej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok