Ďakujem. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu I pani kolegyne Tkáčovej. V rozprave zaznelo, aby sa hlasovalo o bode 1 samostatne, o bodoch 2, 3, 4 samostatne.

Pán predseda, dajte hlasovať o bode 1 z tohto návrhu pani kolegyne Tkáčovej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok