135 prítomných, 111 za, 6 proti, 18 sa zdržalo.

Tento návrh sme prijali.

Ďalej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok