Pán predseda, vysporiadali sme sa so všetkými bodmi spoločnej správy. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch, ktoré zazneli v rozprave.

Ako prvý odznel...

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok