134 prítomných, 61 za, 69 proti, 4 sa zdržali.

Tento bod sme neschválili.

Ďalej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok