Dajte hlasovať, pán predseda, o bode 30 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok