136 prítomných, 130 proti, 6 sa zdržalo.

Tento bod sme neschválili.

Ďalej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok