Teraz by sme mali pristúpiť k hlasovaniu o bodoch 28 až 32 tak, ako boli vyňaté na osobitné hlasovanie. Ale vzhľadom na to, že odporúčania gestorského výboru pri jednotlivých bodoch sú rôzne, budeme pri bodoch 28 až 32 hlasovať o každom osobitne.

Pán predseda, dajte hlasovať o bode 28 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť ho.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok