134 prítomných, 132 za, 2 nehlasovali.

Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Ďalej.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok