Prosím o kľud.

Poprosím pána poslanca Janiša, aby uvádzal v druhom čítaní hlasovanie o

vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 354).

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok