135 prítomných, 61 bolo za, 32 proti, 42 sa zdržalo.

Tento návrh na zmenu programu 14. schôdze sme neschválili.

Pristúpime teraz k hlasovaniu o prerokovaných bodoch programu.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok