Faktickú poznámku na vystúpenie pani poslankyne Radičovej má pán poslanec Petrák. Uzatváram možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. A slovo má pán poslanec Petrák.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok