Ďakujem pekne.

Takže poprosím vás, pani ministerka, aby ste uviedli v druhom čítaní vládny návrh zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to tlač 386. Spoločná správa výborov je ako tlač 386a.

Potom poprosím, aby ako spravodajkyňa sa pripravila pani poslankyňa Vaľová, ktorá je spoločnou spravodajkyňou z výboru pre sociálne veci a bývanie.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok