Ďakujem pekne.

Otváram rozpravu. Písomne nemám prihlášku do rozpravy. Pýtam sa, či chce niekto ústne vystúpiť v rozprave, kolegovia. Nie. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy.

Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Pán guvernér pravdepodobne nechce zaujať ďalšie stanovisko.

Takže prerušujem rokovanie o tomto bode.

A ešte raz, pán guvernér, poprosím vás, aby ste uviedli ďalšiu správu, a to

správu o stave a vývoji finančného trhu za I. polrok 2007.

Nech sa páči.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok