Ďakujem pekne. Keď dovolíte, veľmi krátko by som zareagoval aj na to, čo odznelo v rozprave. A vlastne by som len dokončil moju odpoveď pánovi poslancovi Horváthovi. Je mi ľúto, že práve vyšiel von, lebo myslím si, že sa snažil pomerne objektívne reagovať, aj keď, samozrejme, bolo to z jeho pohľadu, na prebiehajúcu diskusiu. Chcel by som mu odpovedať na tú časť jeho tvrdenia, keď hovoril, že prečo ja ako človek, ktorý som presadzoval reformu zdravotníctva v predchádzajúcom období, som teraz proti tomu, aby zdravotné poisťovne, ktoré poskytujú verejné zdravotné poistenie a sú činné vo verejnom zdravotnom poistení, nerozvíjali individuálne zdravotné poistenie. To bude asi nedorozumenie. Myslím si, že SDKÚ – DS nikdy nebola proti individuálnemu zdravotnému poisteniu. A len tak na upresnenie chcem pánovi poslancovi Horváthovi dať do pozornosti skutočnosť, že prvýkrát sa pojem „individuálne zdravotné poistenie“ objavil v zdravotníckej legislatíve v roku 1994, keď bol ministrom zdravotníctva pán Tibor Šagát za Demokratickú úniu, ktorá je integrálnou súčasťou Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie. Tým vám len chcem povedať toľko, že individuálne zdravotné poistenie treba rozvíjať. Je nesmierne dôležité, aby zdravotná poisťovňa okrem verejného zdravotného poistenia rozvíjala individuálne zdravotné poistenie, ale aj nemocenské poistenie, ktoré ste bez toho, aby mi to niekto vysvetlil, úplne nepochopiteľne novelou zákona o zdravotných poisťovniach vyhodili z tohto zákona. Kde je ale problém? Prečo od roku 1994 máme napísané v zákone, že chceme individuálne zdravotné poistenie. A odhliadnuc od platonického pokusu Spoločnej zdravotnej poisťovne, ktorá dala nejaké cestovné náklady a pobyt na horách individuálne zdravotne pripoistiť, alebo chce to urobiť, to nefunguje. Viete prečo je to tak? Lebo žiadna politická garnitúra nenašla dostatok odvahy na to, aby zúžila rozsah zdravotnej starostlivosti plne hradenej z verejného zdravotného poistenia.

Chcem vám povedať, dámy a páni, že netreba objavovať teplú vodu, otvorte, prosím, zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti, kde máte v paragrafovej forme zadefinovaný model inteligentnej schémy spoluúčasti pacienta, máte celý mechanizmus toho, ako treba z 11 000 neznámych diagnóz urobiť guide line ku každej jednej, čo sa týka štandardných diagnostických a štandardných terapeutických postupov, treba vytvoriť katalogizačné komisie na ministerstve zdravotníctva, ktoré vznikli na sklonku predchádzajúcej vlády. Meškali sme tu, tak ako to povedal pán poslanec Mikloš. Treba, aby odborné spoločnosti prešli diagnózu za diagnózou podľa toho, do ktorého špecializovaného zdravotníckeho odboru táto diagnóza patrí, a urobili štandardné diagnostické a terapeutické metódy, vyčíslili, koľko ten-ktorý úkon, ktorý urobíme s pacientom, zdravotnícky výkon stojí. Toto musia pripraviť odborníci. A potom je tá najdôležitejšia chvíľa, aby politici, teda napr. v danej chvíli strana Smer, ktorá tak volá po individuálnom zdravotnom poistení, povedala, že týchto 3 000 diagnóz a pri každej 40 % štandardného terapeutického postupu si pacient bude hradiť z individuálneho zdravotného pripoistenia alebo formou cash. A vtedy sa rozbehne individuálne zdravotné pripoistenie. Dovtedy, kým to tak nebude, je to platonické volanie smädného na púšti, nebude fungovať individuálne zdravotné poistenie. A preto vám bez zveličenia, bez patetickosti úplne pokojne hovorím, že za vašej vlády to fungovať nezačne, lebo vy odvahu nemáte to urobiť. Vy o tom budete len tárať. A nemáte ani odbornú kapacitu, aby ste to na ministerstve pripravili. Ak ju máte, prečo to neurobíte? Ono totižto práca týchto katalogizačných komisií nemusí byť použitá len na zúženie rozsahu, môže byť použitá aj na to, čo už máte v programovom vyhlásení vlády, na DRG systém, na platbu poskytovateľovi nie za ukončenú hospitalizáciu, ale reálnu cenu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, pri tej-ktorej diagnóze. Lenže my dneska nevieme povedať, koľko stojí tá diagnóza. Poskytovateľ vám vie presne povedať, koľko stála liečba. Lenže politici, minister zdravotníctva, ľudia na ministerstve zdravotníctva žiadne relevantné čísla, o ktoré sa dá oprieť, nemajú. Máte napísané vo svojom programovom vyhlásení vlády, že chcete prejsť na platbu za diagnózu. Najprv musíte zriadiť odborné katalogizačné komisie, aby spočítali každú jednu niť, každú jednu tabletku pri tej-ktorej diagnóze a jej štandardnej terapii, aby sme vedeli povedať, koľko to vlastne stojí. A vtedy môžeme začať konečne rozbiehať súťaž medzi poskytovateľmi aj na tomto poli, pretože je, nehnevajte sa, nesprávne, a bolo to tak aj za našej vlády, ja teraz hovorím o systéme, keď za tú istú diagnózu, za pozorovanie pacienta s otrasom mozgu, zaplatíme 9 000 korún v malej nemocnici a 25 000 korún v štátnej nemocnici. To je nemorálne, pretože práca, ktorú s tým zdravotnícke zariadenie má, je tá istá. Čiže keď nechcete zúžiť rozsah, urobte aspoň DRG systém, aspoň sa o to pokúste, začnite na tom pracovať. Rok a pol ste už stratili.

Dámy a páni, to bola v podstate len odpoveď pánovi poslancovi Horváthovi, ktorá sa mi nezmestila do priestoru faktickej poznámky. Chcem teda zareagovať na to, čo sa dialo dneska v rozprave. V rozprave celkom vystúpilo 12 poslancov, žiaľ, len jeden poslanec z vládnej koalície, čo ma neobyčajne mrzí. Hneď na úvod podal spravodajca návrh uznesenia, ktorý máte rozdaný v laviciach. V rozprave ďalej podal návrh uznesenia pán poslanec Zvonár. Takisto ho máte rozdaný v laviciach. Na záver dám hlasovať pri hlasovaní o 17.00 hodine najprv o návrhu uznesenia, ktorý podal spravodajca, potom o návrhu uznesenia, ktorý podal pán poslanec Zvonár, presne tak, ako prišli z rozpravy.

Chcem na záver povedať, že je mi nesmierne ľúto toho, v akej atmosfére a za akých okolností dneska prebehla rozprava k názoru občanov na smerovanie zdravotníctva k petícii, pod ktorou je podpísaných bezmála 160 000 občanov Slovenskej republiky. Mrzí ma to, že vládna koalícia nenašla v sebe toľko slušnosti, aby predradila prerokovanie takéhoto závažného bodu pred rokovanie o bode, zákone o zdravotných poisťovniach a aby sa takýmto tichým spôsobom nemusela vysmiať všetkým 160 000 občanom, ktorí túto petíciu podpísali.

Dámy a páni, veľmi ma mrzí, aj keď za ňu nenesiem žiadnu zodpovednosť, arogancia vládnej koalície v tejto snemovni a také opojenie mocou, ktorým momentálne trpíte. Opakujem vám, veľmi pokojne, kľudne sme to mohli v utorok minulý týždeň prerokovať a potom vaša vládna koalícia, osemdesiatpäťka v parlamente, mohla prevalcovať zákon o zdravotných poisťovniach. Ale aspoň by ste tým občanom tak dali také znamenie slušnosti, že ich názor vás zaujíma, že ste si ho aspoň vypočuli, vzali ho na vedomie, do svojho zreteľa a rozhodli naopak. Takto je to naozaj o tom, že, no nechcem používať silné slová, minimálne názory týchto ľudí považujete za nepodstatné, za niečo, čo sa nijako nedotýka vášho štýlu vládnutia.

Chcem vyjadriť ľútosť aj nad tým, že sa tejto rozpravy nezúčastnil minister zdravotníctva. Považujem to za nehoráznosť, za nehoráznosť, že sa aspoň neprizastavil v Národnej rade Slovenskej republiky. Je možné, že riešil zakladanie katalogizačných komisií alebo niečo iné, čo máte vo svojom programovom vyhlásení vlády. Myslím si ale, že slušnosť by kázala, aby pán minister zdravotníctva, ktorý štvrtok sediac na mieste navrhovateľa ani nevedel, čo sa vlastne deje s jeho zákonom o zdravotných poisťovniach, a podľa mňa ani celkom nevedel, čože mu to vláda v stredu schválila za nariadenie vlády, keďže tam nebol, prišiel do parlamentu a vypočul si názory poslancov Národnej rady na petíciu o smerovaní slovenského zdravotníctva.

Na záver mi dovoľte, aby som sa ešte raz poďakoval všetkým signatárom, všetkým občanom, ktorí podpísali túto petíciu, za to, že mali odvahu vyjadriť svoj názor na smerovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

A dovoľte mi, aby som sa poďakoval aj petičnému výboru za veľkú prácu, ktorú pri zbieraní podpisov odviedol. A z tohto miesta, lebo nikto iný to asi z vládnej koalície neurobí, sa im chcem aj ospravedlniť za to, za akých okolností a akým spôsobom prerokovala Národná rada Slovenskej republiky ich petíciu. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok