Ďakujem pekne.

Ivan Mikloš bol posledný, ktorý bol prihlásený do rozpravy k petícii.

Končím rozpravu k tomuto bodu.

A so záverečným slovom sa hlási pán spravodajca. Nech sa páči, pán poslanec.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok