Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, položili ste otázku, ako je možné, že súkromné poisťovne nevykazujú stratu a štátna ju vykazuje. Myslím si, že základná odpoveď je tiež v dokumente, ktorý sme mali k dispozícii. Je to najmä kvôli tomu, že prerozdeľovací mechanizmus nie je správne nastavený, lebo nezohľadňuje skutočné náklady zdravotnej poisťovne na ekonomicky náročných pacientov. Je totižto založený len na prerozdeľovaní financií na základe veku a pohlavia poistencov. Tým vzniká nepomer medzi nákladmi Všeobecne zdravotnej poisťovne a objemom finančných prostriedkov, ktoré táto poisťovňa získa v rámci prerozdeľovacieho mechanizmu od iných zdravotných poisťovní.

A ešte by som rada doplnila. Objednávka výkonov zo strany súkromných zdravotných poisťovní je nastavená tak, aby v strate v žiadnom prípade nebola. Koľko ľudí už zažilo situácie, že museli čakať na výkon, hoci ho potrebovali, až na obdobie, keď im ho poisťovňa v limitoch zahrnula? Hoci nepracujem v branži, ako povedal pán poslanec Novotný, je to fakt, ale v podstate ani vy tam nie ste, niečo o tom, ako si zdravotné poisťovne objednávajú a preplácajú výkony, viem.

Pán poslanec, a k vášmu záveru vystúpenia. My nebúrame, ale snažíme sa stavať budovy od základov a od pevných základov. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok