Faktická poznámka, pán podpredseda Hort.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok