Ďakujem. Pán spravodajca, skúste nám, prosím povedať ako spravodajca, ako ten, ktorý vyjadruje najmä za SDKÚ tieto myšlienky v zdravotníctve, a ako predseda výboru zároveň, či ten systém, ktorý bol pripravený vaším konceptom za minulého volebného obdobia, je dosť dobrý, či poskytuje a zabezpečuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých ľudí na Slovensku, teda pre všetkých bez rozdielu, bez majetkového cenzu alebo bez rozdielu akéhokoľvek, či je dobrý, či súhlasíte s tým, či ste spokojný s tým systémom, ktorý ste pripravili. A ak to tak je, tak to povedzte, prosím, a ak to tak nie je, skúste, prosím, povedať, prečo tak tvrdošijne potom vy trváte na tom vašom pôvodnom koncepte, prečo zásadne odmietate všetky nové veci, s ktorými prichádza strana Smer, a v čom teda vidíte problém.

Hovoríte o pluralite v zdravotníctve. Už sme sa pred chvíľkou zmienili o súťaži, o podmienkach súťaže a o potrebe toho. Ale skúste, prosím, povedať, prečo odmietate kladenie dôrazu na pluralitu v doplnkovom zdravotnom poistení, prečo táto filozofia a kladenie dôrazu na toto sa vám nepáči, v čom je problém, pretože toto je niečo, čo presadzuje aj strana Smer. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok