Faktická poznámka, pán poslanec Horváth.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok