Ďakujem pekne. Chcel by som ťa, pán predseda, doplniť v dvoch bodoch.

A prvá vec je ten zisku, o ktorom si hovoril, ktorý tu bol deklarovaný, NÚZIŠ hovorí o 1,2 mld., pán minister hovorí o 1,9 mld., už tu počuli o 2,3 mld., možnože vylicitujeme aj viacej. A chcel by som v tejto súvislosti povedať, že len zrušením poplatkov za činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti stratili poskytovatelia 1,9 mld. korún, pani poslankyňa. A to vás až tak netrápilo. Vtedy ste nevykrikovali, že 1,9 mld. korún bude chýbať v systéme. My hovoríme, že chýbajú tam tieto peniaze chýbajú. A dnes pán minister naháňa duchov z 1,2 mld. korún na nejakom zlom zisku.

A čo sa týka toho, pán predseda, na čo si aj ty reagoval, že si tu niekto zoberie zisk a ľudia nám tu zostávajú na uliciach neošetrení. Ja tu mám len narýchlo z materiálov, ktoré mám teraz pri sebe, čísla k 30. 6. 2007. Mám tu takéto číslo, je to k polroku. Ale zdravotná poisťovňa mala na tzv. waiting listoch 16 169 poistencov, poisťovňa Apollo ich tam mala 309, Európska zdravotná poisťovňa a Union ich tam nemali vôbec, pretože nemajú žiadne limity a čakanie môže byť len z dôvodu nedostatočnej kapacity zdravotného zariadenia. To znamená, si veľmi správne hovoril, že rozprávať o tom, že si niekto zoberie zisk a nám tu zostávajú neošetrení ľudia, je absolútne chiméra. Za rok 2005 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou povedal, že za celý rok ostalo na waiting listoch vo Všeobecnej zdravotnej 9 739 poistencov, v Spoločnej 1 391, Dôvere len 76 a Apolle a Siderii nikto z poistencov.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok