Ono je to trošku kuriózna situácia, lebo nemáme predkladateľa pri prerokúvaní petície. Takže trošičku som v takej pozícii trochu predkladateľa, trochu spravodajcu. Naozaj ja som už povedal všetko, čo som chcel povedať, len k tej rozprave, ktorá tu momentálne prebieha, snáď dve poznámky poviem.

Tá prvá poznámka je, aby som dokončil to, čo som začal hovoriť pánovi poslancovi Markovičovi. Teda Všeobecná zdravotná poisťovňa za predchádzajúceho vedenia sa začala pýtať svojich poistencov, pozor, ako štátna zdravotná poisťovňa, kde radi chodia, ku ktorému poskytovateľovi chodia, ako hodnotia nemocnicu. Mali nejakú tabuľku. Bola to podľa mňa celkom reprezentatívna vzorka poistencov, pacientov. A vznikol určitý poradovník, zoznam nemocníc. Samozrejme, nedá sa na základe hodnotenia pacientov posudzovať kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale o niečom to svedčí. Teda vznikol určitý zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V okamihu, keď sa štátne zdravotnícke zariadenia začali umiestňovať v strede a v druhej polovici tohto zoznamu, pričom predovšetkým súkromné nemocnice a neziskové organizácie boli v prvej polovici, tak nové vedenie rezortu zdravotníctva povedalo, že je to úplný nezmysel a na základe toho sa nedá nič zovšeobecniť ani zazmluvňovať a ani zdravotná poisťovňa si nemôže na základe toho osobovať právo, aby niekoho uprednostnila a niekoho neuprednostnila. Áno, môže si to osobovať, len keď to zdravotnej poisťovni prikáže nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti, ktoré štátne zdravotnícke zariadenia explicitne vymenuje. A musia ich v celom rozsahu zazmluvniť zdravotné poisťovne. A ostatné majú akože medzi sebou súťažiť o možnosti byť zazmluvnené. Takže to je toľko k tomu virtuálnemu svetu, k tomu matrixu, toľko k tomu, čo hovoril pán poslanec Markovič, že je to celé nasmerované k ľuďom a že vládnu koalíciu zaujímajú názory ľudí. No takto ich zaujímajú, keď im ľudia povedia, že táto nemocnica nie je dobrá a neradi tam chodia, tak povedia, buďte ticho, vy tomu nerozumiete, my tomu rozumieme lepšie.

A tá druhá poznámka je k pani poslankyni Nachtmannovej. Naozaj nepolemizujem s listom občana, je to jeho názor, je vaše právo mať názor na pohľad na zdravotníctvo. Len dovolím si zapolemizovať s tými číslami. Hovorme presné čísla, keď už o tom hovoríme. Zisk zdravotných poisťovní za rok 2006 podľa štatistickej ročenky, ktorý vydal NÚZIŠ, Národný ústav zdravotníckych informácií a štatistiky, stopercentná štátna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, bol 1,2 mld. Sk. Neviem, odkiaľ je tu teraz číslo, pre zmenu, 2,3 mld., pán minister spomenul 1,9 mld. Takže tu to tak nejako poletujú čísla. Ja sa držím toho, čo hovorí štatistická ročenka, pretože to je nejaký relevantný výsledok na základe nejakého hlásenia zberu informácií. A chcem povedať len toľko, že téza o tom, že si niekto na úvod oddelí zisk a čo potom zvýši, rozdelí na zdravotnú starostlivosť, je mylná, pretože platná legislatíva, ktorá upravuje fungovanie zdravotných poisťovní, a dohľad, ktorý nad nimi vykonáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, také niečo nemôže dopustiť, a to z jednoduchého dôvodu, zákon jasne hovorí, že zdravotná poisťovňa musí zaplatiť celú akútnu zdravotnú starostlivosť, nech jej je hocikoľko, musí ju zaplatiť. Takže niekedy je to až diskutabilné, že čo keď napr. ani toľko peňazí nemá na to množstvo v danom roku poskytnutej akútnej zdravotnej starostlivosti. Musí zazmluvniť celú verejnú minimálnu sieť a zaplatiť v nej zdravotnú starostlivosť. Musí zabezpečiť pacientom, aby mali dostupnú zdravotnú starostlivosť. Musí zaplatiť odkladnú zdravotnú starostlivosť a tých pacientov, pre ktorých chronickú odkladnú zdravotnú starostlivosť nevie zaplatiť, musí zaradiť na čakaciu listinu. A dokonca ani to neznamená, že zaradí 10 000 pacientov na čakaciu listinu a peniaze určené na ich zdravotnú starostlivosť si vykáže ako zisk, pretože ak takí pacienti existujú, a existujú predovšetkým vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni, musí z daného rozpočtu na týchto pacientov odložiť objem finančných prostriedkov potrebných na ich liečbu do tzv. technických rezerv. A keď toto všetko dodrží zdravotná poisťovňa, tu ešte treba povedať, že nehospodári s vybraným poistným, lebo 90 % sa prerozdelí prerozdeľovacím fondom medzi ostatné zdravotné poisťovne podľa indexu rizika, a keď napriek tomu všetkému im zostanú na konci roku nejaké finančné prostriedky, to sa volá kladný hospodársky výsledok alebo zisk. Takto funguje zákon, všetko ostatné je demagógia. Ďakujem pekne.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok