Ďakujem.

Pán poslanec Novotný, teraz chcete vystúpiť ako spravodajca? Je na rade pán poslanec Mikloš. Chcete ešte pred ním vystúpiť?

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok