Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vôbec sme nezabudli na ľudí, práveže tento zákon, ktorý bol prijatý minulý týždeň, je na to, aby do systému zdravotníctva išlo viacej finančných prostriedkov pre ľudí.

Pán poslanec, vy narábate s podpismi 150 000 ľudí, ktorí sa podpísali pod petíciu. Ja si tento názor ľudí vážim. Je to slobodná vôľa občanov, ktorou vyjadrujú svoj názor. Neviem, či ste zaregistrovali, že v predchádzajúcom období tu bola vôľa takmer vyše 300 000 občanov, ktorí sa tiež podpísali na istú petíciu, ktorou vyjadrovali nespokojnosť predovšetkým v období, keď ste začali realizovať zdravotnícku reformu aj sociálnu reformu. Vtedy vám táto demokracia vadila. Nerozumiem, prečo teraz touto formou vy proklamujete, že my ideme proti vôli týchto ľudí. No vôbec to tak nie je. Myslím si, že už pán Zvonár v predchádzajúcom vystúpení dopoludnia vám hovoril o tom, že všetko to, čo obsahuje petícia, zákon, ktorý sme minulý týždeň schválili, má vo svojom obsahu. A istým spôsobom tak napĺňame aj vôľu, ktorá bola v petícii zohľadnená. Ďakujem.

Klávesové skratky

j predch. príspevok k nasled. príspevok